Advocatenkantoor Petra Splinter

COLLABORATIVE DIVORCE

Indien gelijkwaardigheid tussen partijen onvoldoende aanwezig is of er een andere contra-indicatie voor mediation bestaat is collaborative divorce voor u een goede optie. Advocatenkantoor Petra Splinter is gespecialiseerd in collaborative divorce, een relatief nieuwe vorm van scheiden. Kernwoorden van deze methode zijn respect, openheid, balans, teamwork en een duurzame, positieve uitkomst.

Wij zijn uw advocaat en vertrouwenspersoon en behartigen uw belangen. Wij vormen samen een team. Ook uw partner zal door een collaborative divorce advocaat worden bijgestaan.
Andere deskundigen zoals een coach, financieel deskundige en kinderdeskundige kunnen deel uit maken van het door partijen samen te stellen team.

Het team helpt u de vele vragen van echtscheiding af te wikkelen en nieuwe doelen voor de toekomst uit te stippelen. Deze methode weet doorgaans zelfs in de meest ingewikkelde situaties langslepende procedures te voorkomen.

Voor meer informatie kijk op de website van de Vereniging Collaborative Divorce Holland.

Advocatenkantoor Petra Splinter
Eemlandweg 4
1271 KS Huizen
T. 035-5258158
F. 035-5234653
E. info@petrasplinter.nl